background
image
logo

TOEKOMSTGERICHTE VERLOSKUNDE ©

Binnen onze praktijk staan wij voor brede en complete zorg. Daarom hechten wij ook waarde aan continue verbetering en vernieuwing van de zorg.

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor gezonde groei en ontwikkeling. Als verloskundige sluiten wij aan bij de behoefte van vrouw en partner en hun kind. Op dit moment is het gebruikelijk in de verloskundige zorg om met name de focus te hebben op de verloskundige- en medische risico’s. De koppeling met mogelijkheden vanuit het sociaal domein en leefstijlzorg, en hieraan complementaire zorg is daarin ondergeschikt.

Onze focus in de praktijk ligt naast de verloskundige zorg ook op de transitie naar het ouderschap en toenemende verbreding in de zorg. Vandaar ook onze focus op toekomstgerichte zorg, waarbij wij aspecten gebruiken die vallen onder de sociale verloskunde.

Bij toekomstgerichte verloskunde is er sprake van overstijgende zorg. 

Juist de verbinding tussen medische zorg en het sociaal domein (sociale verloskunde) past een op een op onze visie om steeds op allerlei niveaus de verbinding met jullie aan te gaan.

Iedere ouder verdient een gelijke kans op een gezond en kansrijk kind. Nu zien wij vaak dat de plaats waar je wieg staat, de postcode, bepaalt hoe kansrijk de toekomst van een kind is. Iedere ouder en/of stel kan op een bepaald moment behoefte hebben aan extra ondersteuning.  Bijvoorbeeld om werkstress te verminderen, door te blijven gaan met gezond eten en sporten, of je contacten met anderen verder uit te breiden als je net nieuw in Haarlem bent komen wonen. Alleen weet je soms niet welke mogelijkheden er zijn. Samen beslissen wij waar behoefte aan is en zoeken daarbij binnen ons netwerk naar passende begeleiding. 

Van kinderwens tot en met het 1e jaar na de bevalling.

De basis in de praktijk vormt voor ons positieve gezondheid en samen beslissen. Aangevuld met preventieve zorg op het gebied van leefstijl en initiatieven die horen bij een kansrijke start.

 Toekomstgerichte verloskunde is wat ons betreft:

 • Verbinding tussen medische zorg en sociaal domein
 • Focus op preventie, leefstijl en zorgen voor een kansrijke start van ieder kind
 • Eigen regie en zelf je keuzes maken, samen beslissen vanuit de visie van positieve gezondheid 
 • Zorg op maat afgestemd op de individuele wens, samen met elkaar kijken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning, de verloskundige heeft weet van het aanbod 
 • Gericht op het verminderen van kansenongelijkheid voor ieder kind en iedere ouder

De projecten en/of samenwerking die past binnen onze visie:

 • Onze praktijklocaties zijn zowel gekoppeld aan het medisch domein (gezondheidscentra) als het sociaal domein (Jeugdgezondheidszorg en GGD)
 • Wij werken op basis van samen beslissen en positieve gezondheid, waarbij preventie en leefstijl onderwerpen zijn die een belangrijke plaats binnen de praktijk innemen
 • Wij bieden preconceptiezorg en Centering Pregnancy (groepsgerichte zorg tijdens zwangerschap en na de bevalling) aan. 
 • Wij hebben samenwerkingspartners op alle domeinen, waarmee op structurele wijze contact is
 • Wij participeren in projecten op het gebied van Kansrijke start in samenwerking met de gemeente 
 • Onze projecten in de praktijk gaan uit van vermindering van   kansenongelijkheid. 
 • Participatie in het project “Nu niet zwanger” vanuit de GGD
 • Verwijzing naar “stevig ouderschap” prenataal vanuit de JGZ
 • Aansluiting bij HATKA (Haarlemse alliantie tegen kinderarmoede)
 • Participatie in initiatieven vanuit gemeente of wijkraad

Ter inspiratie voor onze praktijkvisie op toekomstgerichte verloskunde hebben wij kennis genomen van de initiatieven/onderzoeken en conclusies die op het gebied van sociale verloskunde en kansrijke start in Nederland bekend zijn.

© 2023 Verloskundigenpraktijk De Verbinding. Niets uit deze visie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van De Verbinding