background
image
logo

Echo’s en (prenataal) onderzoek

Bloedonderzoek

Tijdens de intake krijg je een labformulier mee. Je kunt hiermee op werkdagen prikken in het Spaarne Gasthuis van 8:00-16:00 uur. Mocht je een NIPT-onderzoek willen laten doen, wacht dan tot na de 2e controle voordat je bloed gaat prikken. Je moet voor het bloedprikken een afspraak te maken. De bloeduitslagen worden naar de praktijk gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag bij zit zullen we contact met je opnemen. Wanneer je niets van ons hoort is de uitslag goed en zullen we deze tijdens de eerstvolgende controle met je bespreken. 

Bij het bloedonderzoek wordt er naar de volgende punten gekeken:

 • De bloedgroep en rhesusfactor D en c
 • een aantal antistoffen in het bloed
 • Lues ( een geslachtsziekte)
 • Hepatitis ( een leverziekte)
 • HIV
 • Het ijzergehalte
 • Het suikergehalte

Prenataal onderzoek

In Nederland heb je de mogelijkheid om in de zwangerschap onderzoek te doen naar de gezondheid van jullie kind. Tijdens de intake geven wij je meer informatie over de diverse mogelijkheden. Zodat jullie daarna een keuze kunnen maken of jullie hier wel of geen gebruik van willen maken. Je kunt kiezen voor het NIPT-onderzoek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een echo rond de 13 weken (ETSEO) en/of een echo rond de 20 weken (SEO). Op de site www.pns.nl kun je veel informatie vinden. Zodat jullie je vast kunnen voorbereiden op het eerste gesprek, waarbij we hier samen verder over praten. 

Mocht je kiezen voor het NIPT-onderzoek en/of de ETSEO/SEO en er komt een uitslag uit die maakt dat er een indicatie is voor vervolgonderzoek, dan gaan we samen in gesprek om te kijken naar opties die er dan zijn. Bij de keuze voor verder onderzoek zullen wij doorverwijzen naar het Amsterdam UMC, locatie AMC of het Spaarne Gasthuis te Haarlem voor bijvoorbeeld een uitgebreide echo of vruchtwaterpunctie. 

Termijnecho

Tijdens de eerste controle plannen we de termijnecho voor je in binnen onze praktijk. Dit is ons eigen echocentrum. Afspraakmogelijkheden zijn ook hier in de avond en in het weekend. Deze echo zal plaatsvinden tussen 10-11 weken. Indien mogelijk zal de echo via je buik gemaakt worden. Tijdens deze echo wordt er gekeken naar de grootte van de baby om de uitgerekende datum vast te stellen. Ook wordt er gekeken of het hartje van de baby klopt en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

 

13 weken echo (ETSEO)

De 13 weken echo wordt ook wel eerst trimester screening genoemd. Deze echo is bedoeld om in een vroeg stadium al te kijken naar de punten die ook bij de SEO bekeken worden. Zo kun je in een vroeger stadium, al kijken naar aangeboren afwijkingen. Uiteraard bezitten onze echoscopistes alle ervarin en certificaten voor een betrouwbare meting

 

20 weken echo (SEO)

De 20 weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd.
Hoofddoel van de 20 weken echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de
organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden
gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Dit onderzoek duurt ongeveer een half uur en kan ook binnen de praktijk gemaakt worden.

Wanneer de echoscopist denkt of twijfelt over de aanwezigheid van een mogelijke afwijkingen verwijzen we jullie naar het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier wordt nogmaals een echo gemaakt en uitgebreid met jullie gesproken over vervolgonderzoek. 

Overige echo’s

Op indicatie kunnen we overige echo’s aanvragen. Het gaat hier dan vooral om:

 • bloedverlies in de zwangerschap
 • groei van het kindje bepalen
 • ligging van het kindje bepalen
 • plaats van de placenta bepalen