background
image
logo

Privacyverklaring

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden, en rapportages te krijgen over, hoe bezoekers onze website gebruiken en hoeveel mensen onze website bezoeken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten.

Google heeft geen toestemming om deze gegevens te delen en is alleen bedoeld om de medewerkers van Verloskundigenpraktijk de Verbinding inzage te geven in de bezoekersstatistieken, zoals besturingssysteem en browser gebruik.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Verloskundigenpraktijk de Verbinding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Als wij via de website, de mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Contactgeschiedenis

  • Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:
  • Waarover ging het contact (aankoop in website of vraag).
  • Wanneer was het contact en met wie.
  • Hoe (via post, onze website, e-mail, app).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verloskundigenpraktijkdeverbinding.nl , dan verwijderen wij deze informatie.